Vendlindja ime

Vendlindja ime Korça dhe Devolli

Korça-dhe-Devolli

 

Titulli: Vendlindja ime Korça dhe Devolli
Autori: M. Thëllimi. Dr. I. S. Larti
ISBN: 978-99943-47-84-1
Çmimi: 350 lekë